Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

GPM-b™ | Proces aplikacyjny

Wymagania wstępne Nie posiadamy wymagań wstępnych, które należy spełnić przed procesem certyfikacji.
Edukacja Proces certyfikacyjny GPM-b ™ nie posiada żadnych specyficznych wymagań edukacyjnych.
Doświadczenie Certyfikacja GPM-b ™ nie wymaga żadnego specyficznego doświadczenia, jednakże rekomendowane jest posiadanie co najmniej sześciomiesięcznego doświadczenia w zakresie zarządzania zrównoważonymi projektami.
Okres ważności certyfikatu Certyfikat jest ważny 5 lat począwszy od dnia uzyskania certyfikacji.
Egzamin Uznanie wcześniejszych szkoleń lub studiów (RPL) Zdający będzie miał 90 minut na odpowiedź na 75 pytań. Test jednokrotnego wyboru. Pytania są oparte o treści zawarte w The GPM P5™ Standard for Sustainability in Project Management oraz rozdziałach 1-6 publikacji Zrównoważone Zarządzanie Projektami – podręcznik GPM.
Bez uznania wcześniejszych szkoleń lub studiów (No RPL) Zdający będzie miał 180 minut na odpowiedź na 150 pytań. Test jednokrotnego wyboru. Pytania są oparte o treści zawarte w The GPM P5™ Standard for Sustainability in Project Management oraz rozdziałach 1-6 publikacji Zrównoważone Zarządzanie Projektami – podręcznik GPM.
Zdawalność Zdający musi odpowiedzieć pozytywnie na co najmniej 70% pytań by otrzymać certyfikat.
Studium przypadku Studium przypadku nie jest wymagane dla certyfikacji na poziomie GPM-b ™.
 

 

 

 

Uznanie wcześniejszych kursów lub studiów (Recognition of Prior Learning (RPL))

Jeżeli posiadasz jeden z poniższych certyfikatów lub ukończyłeś jeden z poniższych kierunków studiów przyznamy Ci tzw. Recognition of Prior Learning (RPL), czyli będziesz mógł przystąpić do egzaminu z mniejszą liczbą wymaganych pytań:

•     Certyfikat AIPM, CPPM, CPSPM lub CPPD

•     Certyfikat IPMA, poziom A, B, C lub D

•     PRINCE2 Practitioner

•     Certyfikat PMI, PMP lub PgMP

•     Studia magisterskie w zakresie Zarządzania Projektami / Programami

•     Studia magisterskie w zakresie Zrównoważonego Rozwoju ze specjalizacją w zakresie Zarządzania Projektami

•     Studia magisterskie w zakresie Administracji Biznesowej, ze specjalizacją w zakresie Zarządzania Projektami

•     Inne kursy i certyfikaty po wcześniejszym pisemnym zatwierdzeniu przez Dyrektora ds. Certyfikacji GPM

Koszt 199 USD
Przystąpienie do egzaminu Jeśli jesteś zainteresowany podejściem do egzaminu, skontaktuj się z nami: gpm@gpm-emea.org