Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

GPM-b™ | Proces aplikacyjny

Wymagania wstępne Nie posiadamy wymagań wstępnych, które należy spełnić przed procesem certyfikacji.
Edukacja Proces certyfikacyjny GPM-b ™ nie posiada żadnych specyficznych wymagań edukacyjnych.
Doświadczenie Certyfikacja GPM-b ™ nie wymaga żadnego specyficznego doświadczenia, jednakże rekomendowane jest posiadanie co najmniej sześciomiesięcznego doświadczenia w zakresie zarządzania zrównoważonymi projektami.
Okres ważności certyfikatu Certyfikat jest ważny 5 lat począwszy od dnia uzyskania certyfikacji.
Egzamin Uznanie wcześniejszych szkoleń lub studiów (RPL) Zdający ma 90 minut na odpowiedź na 75 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania egzaminacyjne podzielone są na 60 pytań z Zrównoważonych Praktyk oraz 15 z Metod Realizacji. Pytania są oparte o treści zawarte w The GPM P5™ Standard for Sustainability in Project
Bez uznania wcześniejszych szkoleń lub studiów (No RPL) Zdający ma 180 minut na odpowiedź na 150 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania egzaminacyjne podzielone są na 75 pytań z Zrównoważonych Praktyk oraz 75 z Metod Realizacji. Pytania są oparte o treści zawarte w The GPM P5™ Standard for Sustainability in Project Management oraz rozdziałach Zrównoważone Zarządzanie Projektami – podręcznik GPM.
Zdawalność Zdający musi odpowiedzieć pozytywnie na co najmniej 70% pytań by otrzymać certyfikat.
Studium przypadku Studium przypadku nie jest wymagane dla certyfikacji na poziomie GPM-b ™.
 

 

 

 

Uznanie wcześniejszych kursów lub studiów (Recognition of Prior Learning (RPL))

Jeżeli posiadasz jeden z poniższych certyfikatów lub ukończyłeś jeden z poniższych kierunków studiów przyznamy Ci tzw. Recognition of Prior Learning (RPL), czyli będziesz mógł przystąpić do egzaminu z mniejszą liczbą wymaganych pytań:

  • Tytuł doktora lub magistra w zakresie zarządzania projektami lub programami uzyskany na akredytowanej uczelni
  • Tytuł doktora lub magistra w zakresie zrównoważonego rozwoju ze specjalizacją w zakresie zarządzania projektami lub programami uzyskany na akredytowanej uczelni
  • Tytuł doktora lub magistra w zakresie zarządzania ze specjalizacją w zakresie zarządzania projektami lub programami uzyskany na akredytowanej uczelni
  • Tytuł doktora lub magistra w zakresie inżynierii ze specjalizacją w zakresie zarządzania projektami lub programami uzyskany na akredytowanej uczelni
  • Certyfikat AIPM, CPPM, CPSPM lub CPPD (aktualny lub wygasły)
  • Certyfikat IPMA, poziom A, B, C lub D (aktualny lub wygasły)
  • PRINCE2 Practitioner (aktualny lub wygasły)
  • Certyfikat PMI, PMP lub PgMP (aktualny lub wygasły)
  • W przypadku AGILE, tylko następujące certyfikaty AgilePM Practitioner lub Scaled Agile Framework (SAFe) (aktualny lub wygasły)
  • Inne kursy i certyfikaty po wcześniejszym pisemnym zatwierdzeniu przez Dyrektora ds. Certyfikacji GPM
Koszt Koszt przystąpienia do egzaminu certyfikującego GPM-b wynosi 299 USD netto.
Przystąpienie do egzaminu Jeśli jesteś zainteresowany podejściem do egzaminu, skontaktuj się z nami: gpm@gpm-emea.org