Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

GPM-m™ | Wymagania

Certified Green Project Manager — Master

Certyfikat Certified Green Project Manager – Master (GPM-m™) to certyfikat na poziomie zaawansowanym, który odzwierciedla zaangażowanie danej osoby w pełnienie roli lidera w projektach zarządzanych w zrównoważony sposób. Osoby posiadające ten certyfikat wykazały się doświadczeniem zarówno w realizacji projektów, jak i stosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Certyfikowany GPM-m™ ma doświadczenie w zarządzaniu dużymi, złożonymi projektami. Dzięki temu doświadczeniu wnosi unikalną perspektywę do zrozumienia i komunikowania kosztów i korzyści zarówno materialnych jak i niematerialnych kryteriów sukcesu.

 

Kto powinien aplikować?

Kierownicy projektów, kierownicy programów, dyrektorzy projektów i dyrektorzy programów, którzy chcą uzyskać uznawany na całym świecie certyfikat potwierdzający ich osiągnięcia w zarządzaniu projektami w zrównoważony sposób.

Jakie są warunki wstępne?

Kandydaci muszą posiadać certyfikat GPM-b™ lub GPM-s™.

Kandydaci muszą również posiadać tytuł licencjata lub jego odpowiednik z akredytowanej uczelni, a także zdobyć co najmniej 200 punktów kształcenia ustawicznego zgodnie z wymaganiami certyfikacyjnymi GPM.

Czy do egzaminu GPM-s można zaliczyć wcześniejsze certyfikaty?

Aktualny certyfikat IPMA Level A® lub IPMA Level B® może zastąpić poniższy wymóg doświadczenia.

Jakie są wymagania dotyczące oceny?

  • Z tytułem licencjata: osiem lat (12 000 godzin) pracy w charakterze kierownika lub dyrektora projektu lub programu, z czego co najmniej cztery lata (6 000 godzin) w ciągu ostatnich dwunastu lat.
  • Z tytułem magistra: sześć lat (9 000 godzin) pracy w charakterze kierownika lub dyrektora projektu lub programu, z czego co najmniej cztery lata (6 000 godzin) w ciągu ostatnich dwunastu lat.
  • Z tytułem doktora: cztery lata (6 000 godzin) pracy w charakterze kierownika lub dyrektora projektu lub programu, z czego co najmniej trzy lata (4 500 godzin) w ciągu ostatnich dwunastu lat.

Jak wygląda proces oceny?

  1. Kandydaci składają pisemne studium przypadku dla projektu, który uzyskał ocenę co najmniej sześćdziesiąt (60) przy użyciu arkusza GPM Management Complexity Ratings. Studium przypadku musi również spełniać inne wymagania zawarte w wytycznych GPM dotyczących studium przypadku.
  2. Nie ma ani pisemnego ani ustnego egzaminu na poziom GPM-m™.
  3. Kandydaci muszą złożyć list referencyjny od dwóch (2) bezpośrednich przełożonych lub klientów, opisujący szczegółowo role i obowiązki kandydata podczas pracy dla niego.
  4. Aplikacja zostanie sprawdzona przez dwóch certyfikowanych asesorów GPM-m™. Asesorzy mogą zaplanować rozmowę wideo, jeśli mają pytania lub wymagają dodatkowych dowodów do podjęcia decyzji.
  5. Jeśli certyfikacja zostanie przyznana, będzie ważna przez pięć (5) lat.

Jaki jest koszt GPM-m™?

Koszt ubiegania się o certyfikat GPM-m wynosi 999 USD netto dla Ambasadorów GPM i 1199 USD netto dla osób nie będących Ambasadorami.

GPM Certification Board, gremium zarządzające procesem certyfikującym GPM-B potwierdza jego zgodność z normą ISO 17024. Jeżeli chciałbyś otrzymać więcej informacji w tym zakresie prosimy o przesłanie zapytania w postaci e-mail na adres: gpm@gpm-emea.org