Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

GPM-s™ | Wymagania

Certified Green Project Manager — Specialist

GPM-s™ | Certified Green Project Manager — Specialist to międzynarodowy certyfikat na poziomie eksperckim, który potwierdza zdolność kierownika projektu do zarządzania projektami w sposób, który maksymalizuje zrównoważony rozwój w ramach cyklu życia projektu, doskonaląc projektowanie towarów i usług oraz dokładnie uwzględniając wpływ na środowisko, społeczeństwo, etykę i ekonomię.

Certyfikat GPM-s™ jest pierwszym certyfikatem zarządzania projektami dla osób demonstrujących kompetencje (wiedzę, umiejętności i zdolności) w zakresie zarządzania projektami przy użyciu zrównoważonych metod.

Certyfikat GPM-s™ otrzymują osoby, które spełniły określone standardy działania, obejmujące kompetencje techniczne w zakresie zrównoważonego rozwoju i zarządzania projektami.

Kto powinien aplikować?

Kierownicy projektów, kierownicy programów, dyrektorzy projektów i dyrektorzy programów, którzy chcą uzyskać uznawany na całym świecie certyfikat potwierdzający ich osiągnięcia w zarządzaniu projektami w zrównoważony sposób.

Jakie są warunki wstępne?

Nie ma wymagań dotyczących wykształcenia lub certyfikacji dla GPM-s™.

Czy do egzaminu GPM-s można zaliczyć wcześniejsze certyfikaty?

Aktualny certyfikat IPMA Level A® lub IPMA Level B® może zastąpić poniższy wymóg doświadczenia.

Jakie są wymagania dotyczące oceny?

  • Z tytułem licencjata: cztery lata (6,000 godzin) pracy w roli kierownika lub dyrektora projektu lub programu w ciągu ostatnich dwunastu lat.
  • Bez tytułu licencjata: pięć lat (7500 godzin) pracy na stanowisku kierownika projektu lub programu, menedżera lub dyrektora w ciągu ostatnich dwunastu lat.

Jak wygląda proces oceny?

  1. Kandydaci muszą przedstawić pisemne studium przypadku dla projektu, który uzyskał ocenę co najmniej 35 punktów przy użyciu arkusza GPM Management Complexity Ratings. Studium przypadku musi również spełniać inne wymagania zawarte w wytycznych GPM dotyczących studium przypadku.
  2. Nie ma ani pisemnego ani ustnego egzaminu na poziom GPM-s™.
  3. Zgłoszenie zostanie sprawdzone przez dwóch certyfikowanych asesorów GPM-s™. Asesorzy mogą zaplanować telekonfernecje, jeśli mają pytania lub potrzebują dodatkowych dowodów do podjęcia decyzji.
  4. Certyfikacja jest ważna przez pięć (5) lat.

Jaki jest koszt GPM-s?

Koszt ubiegania się o certyfikację GPM-s™ wynosi 499 USD netto dla członków GPM i 699 USD netto dla osób nie będących członkami.

GPM Certification Board, gremium zarządzające procesem certyfikującym GPM-B potwierdza jego zgodność z normą ISO 17024. Jeżeli chciałbyś otrzymać więcej informacji w tym zakresie prosimy o przesłanie zapytania w postaci e-mail na adres: gpm@gpm-emea.org