Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

O GPM

Green Project Management to zintegrowane podejście do zarządzania projektami z uwzględnieniem zrównoważonych praktyk. Ujęcie ich w strategii prowadzonych projektów zapewnia organizacjom długotrwały rozwój oraz osiągniecie sukcesu.

Projekty zarządzane w sposób zrównoważony przynoszą nie tylko określone efekty w wymiarze biznesowym, ale również pozytywny wpływ na aspekty środowiskowe oraz społeczne.

Zrównoważony rozwój jeszcze do niedawna uważano za nowy trend. Jednak w obliczu globalnych zmian społecznych oraz środowiskowych, stał się on wymogiem we współczesnym świecie. Od 2009 roku międzynarodowa organizacja GPM Global dostarcza niezbędnych metodyk i narzędzi, by wspierać działania biznesowe, w szczególności w obszarach zmian strategicznych oraz procesowych. Swoją misję realizuje poprzez tworzenie międzynarodowych standardów, szkolenia i certyfikację oraz profesjonalną pomoc dla firm, organizacji i rządów.

 

 

 

GPM Global jest jedyną międzynarodową organizacją działającą w obszarze zarządzania projektami poprzez:
  • PRiSM™ (Projects integrating Sustainable Methods) – znaną na całym świecie kompleksową metodykę Zarządzania Zrównoważonymi Projektami.
  • Standard P5 – kompletne narzędzie stworzone przez GPM Global, umożliwiające przeprowadzenie analizy odziaływania środowiskowego i społecznego projektu oraz dostarczające wskazówek do wdrożenia metodyki PRiSM™ w firmach i organizacjach.
  • Aktywną współpracę z międzynarodowymi organizacjami w celu promowania zrównoważonego podejścia – GPM współtworzyła oraz sygnowała UN Global Compact (UNGC).

 

Na bazie metodyki PRiSM™ oraz Standardu P5 stworzono system szkoleń i certyfikacji:
  • Autorskie szkolenia przygotowujące do skutecznej integracji zrównoważonego zarządzania z metodami realizacji projektów opartymi na normie ISO 21500, Agile i PRINCE2®.
  • Trzystopniowa certyfikacja osób indywidualnych potwierdzająca kompetencje i wiedzę w zakresie zrównoważonego rozwoju i zarządzania projektami.

 

GPM Global jest liderem rynkowym przyczyniającym się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDGs):
  • Aktywnie wspiera firmy, organizacje i rządy zarówno w obszarze związanym z projektami, jak i zrównoważonym rozwojem, świadcząc profesjonalne usługi szkoleniowe i doradcze.
  • Co roku organizacja wyróżnia i prezentuje globalne osiągnięcia oraz wpływ osób i projektów na postęp w zrównoważonym rozwoju.

 

Jako popularyzator działający na rzecz zrównoważonego rozwoju, organizacja przygotowała publikację „Zrównoważone zarządzanie projektami – podręcznik GPM”.

 

 

  • Podręcznik jest zbiorem zasad zrównoważonego rozwoju oraz punktem wyjścia do zrozumienia, dlaczego zrównoważone zarządzanie projektami jest niezbędne dla współczesnych organizacji.
  • Znajdują się w nim instrukcje i wytyczne, w jaki sposób włączyć i wdrożyć zasady zarządzania projektami zrównoważonymi do strategii firm oraz instytucji.
  • W 2020 roku została wydana polska wersja językowa podręcznika.

GPM EMEA

Jesteśmy częścią światowej organizacji GPM Global aktywnie promującej zrównoważone podejście w dziedzinie zarządzania projektami. Współtworzymy międzynarodową inicjatywę Green Project Management, zapewniając dostęp do szkoleń oraz certyfikacji dla osób indywidualnych, pragnących zarządzać projektami w zrównoważony sposób na terenie EMEA.

 

Naszymi partnerami są firmy i organizacje z państw położonych w Europie, krajach Bliskiego Wschodu i Afryce. Kursy oraz certyfikacje z zakresu Green Project Management na terenie EMEA są realizowane przez Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych (ATP), reprezentowanych przez doświadczonych ekspertów zarządzania projektami. Każdy z trenerów ATP posiada wiedzę i kompetencje z zakresu zrównoważonego zarządzania projektami potwierdzone certyfikatem GPM-b™ lub wyższym.

Czy Twoja firma świadczy usługi szkoleniowe lub doradcze z zakresu zarządzania projektami? Chcesz rozszerzyć swoja ofertę o akredytowane warsztaty Green Project Management? Tworzymy sieć Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych (ATP) z obszaru EMEA. Dla kandydatów przygotowaliśmy autorski model współpracy uwzględniający profesjonalne szkolenie trenerskie oraz przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego GPM-b™, a także pakiet materiałów szkoleniowych. Zainteresowane uczelnie lub firmy prosimy o kontakt.