Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

GPM-b™ | Wymagania

Certified Green Project Manager — Basic

Certified Green Project Manager – Basic (GPM-b) jest naszym podstawowym, opartym na wiedzy certyfikatem. Pomaga zastosować nowy, mierzalny standard pokazujący wpływ projektu na środowisko i społeczeństwo. Dzięki temu możliwe jest tworzenie i dostarczanie zrównoważonych produktów bądź usług z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Certyfikat GPM-b jest najlepszym na rynku potwierdzeniem wiedzy w zakresie zarzadzania i dostarczania produktów projektów przy użyciu zrównoważonych metod.

Kto może przystąpić do certyfikacji?

Każdy kto chce potwierdzić swoje wiedzę w zakresie zrównoważonego zarządzania projektami.

Wymagania wstępne

Ponieważ ten certyfikat potwierdza podstawową wiedzę z zakresu zrównoważanego zarządzania projektami, nie mamy wymagań wstępnych, które należy spełnić przed przystąpieniem do procesu certyfikacji.

Uznanie wcześniejszych kursów lub studiów

Jeżeli posiadasz jeden z poniższych certyfikatów lub ukończyłeś jeden z poniższych kierunków studiów przyznamy Ci tzw. Recognition of Prior Learning (RPL), czyli będziesz mógł przystąpić do egzaminu z mniejszą liczbą wymaganych pytań:

  • Certyfikat AIPM, CPPM, CPSPM lub CPPD
  • Certyfikat IPMA, poziom A, B, C lub D
  • PRINCE2 Practitioner
  • Certyfikat PMI, PMP lub PgMP
  • Studia magisterskie w zakresie Zarządzania Projektami / Programami
  • Studia magisterskie w zakresie Zrównoważonego Rozwoju ze specjalizacją w zakresie Zarządzania Projektami
  • Studia magisterskie w zakresie Administracji Biznesowej, ze specjalizacją w zakresie Zarządzania Projektami
  • Inny kursy i certyfikaty po wcześniejszym pisemnym zatwierdzeniu przez Dyrektora ds. Certyfikacji GPM

Wymagane doświadczenie

Nie mamy żadnych formalnych wymagań w zakresie doświadczenia niezbędnego do podejścia do certyfikacji GPM-b. Jednak wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania projektami oraz zrównoważonego rozwoju będą pomocne.

Egzamin

Egzamin certyfikujący GPM-b odbywa się w postaci pisemnej, w formie testu wielokrotnego wyboru w języku polskim:

  • Jeżeli uznano wcześniejsze kursy lub studia i przyznano tzw. RPL, zdający będzie miał 90 minut na odpowiedź na 75 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania są oparte o treści zawarte w The GPM P5™ Standard for Sustainability in Project Management oraz rozdziałach 1-6 Sustainable Project Management: the GPM Reference Guide.
  • Jeżeli nie przyznano tzw. RPL, zdający będzie miał 180 minut na odpowiedź na 150 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania są oparte o treści zawarte w The GPM P5™ Standard for Sustainability in Project Management oraz rozdziałach 1-6  publikacji Zrównoważone Zarządzanie Projektami – podręcznik GPM.

Koszt certyfikacji

Koszt przystąpienia do egzaminu certyfikującego GPM-b wynosi 199 USD dla uczestników szkoleń organizowanych przez ATO i Ambasadorów GPM, a 299 USD dla osób przygotowujących się do egzaminu indywidualnie.

 

GPM Certification Board, gremium zarządzające procesem certyfikującym GPM-B potwierdza  jego zgodność z normą ISO 17024. Jeżeli chciałbyś otrzymać więcej informacji w tym zakresie prosimy o przesłanie zapytania w postaci e-mail na adres: gpm@gpm-emea.org.