Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

Polityka prywatności

Polityka Prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności firmy GPM EMEA Sp. z o.o. z siedzibą  ul. Marchołta 3/41, 31-416 Kraków.

Każdego użytkownika strony https://gpm-emea.org/ obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na wskazanej stronie.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj strony https://gpm-emea.org.

 

§1.

Rodzaj zbieranych przez GPM EMEA  a danych osobowych.

Poprzez poprawne wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie https://gpm-emea.org/. Z chwilą wypełniania formularza kontaktowego na stronie https://gpm-emea.org/ wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez GPM EMEA swoich danych osobowych, obejmujących aktywny adres konta poczty elektronicznej.

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane techniczne, dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której korzystasz, typ systemu operacyjnego, itp.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp.

§2.

Sposób wykorzystania danych.

Wszystkie dane przetwarzane będą przez GPM EMEA na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe będą wykorzystywane przez GPM EMEA wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Gdy wyrazisz zgodę, zebrane dane będą wykorzystane także w celach marketingowych, badaniach rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników Serwisu.

Wypełniając formularz kontaktowy zezwalasz także na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres e-mail oferty GPM EMEA. Oferta ma na celu stałe informowanie o nowościach pojawiających się w serwisie, a także materiałach promocyjnych i reklamowych dotyczących GPM EMEA.

Dane techniczne zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników korzystających ze strony internetowej https://gpm-emea.org/, a także w celach prowadzenia statystyk oglądalności naszej strony lub do personalizacji jej zawartości. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

  • kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony.

GPM EMEA  jest jedynym dysponentem danych osobowych podanych przez Ciebie. Dane osobowe nie będą sprzedawane ani udostępniane innym osobom trzecim.

Administratorem danych osobowych jest GPM EMEA,  które przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§3.

Zmiany danych osobowych.

Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych.

Możesz dokonywać aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia oraz zmiany swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania GPM EMEA o zmianie danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej GPM EMEA Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Marchołta 3/41, 31-416 Kraków. NIP 945-224-22-49 tel. +48 519 774 624, e- mail: gpm@gpm-emea.org

W przypadku nieudostępnienia lub usunięcia danych osobowych, GPM EMEA  zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług drogą elektroniczną.

§4.

Wykorzystywanie plików cookies (ciasteczek).

Strona internetowa https://gpm-emea.org/ może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z tej strony. Pozostając na tej stronie wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze dostosuj odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer GPM EMEA i zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony GPM EMEA, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.

Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika, nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje strony internetowej https://gpm-emea.org/ mogą przestać być dostępne.

§5.

Proces wyrejestrowania.

W każdej chwili możesz skontaktować się z GPM EMEA, jeśli nie chcesz otrzymywać od nas kolejnych informacji marketingowych, informujących o prowadzonych przez GPM EMEA akcjach lub bieżącej działalności GPM EMEA. Twoje oświadczenie spowoduje, że nie będziemy się z Tobą kontaktować we wskazanym przez Ciebie zakresie. Twoje dane osobowe zostaną w takim przypadku w naszej bazie i będą przetwarzane wyłącznie w celach przez Ciebie określonych.

Jeśli chcesz zrezygnować z oferty GPM EMEA otrzymywanej mailowo, możesz użyć do tego linku służącego do rezygnacji, umieszczonego w treści każdej naszej wiadomości mailowej.

Możesz żądać całkowitego usunięcia podanych przez Ciebie danych osobowych, a GPM EMEA zobowiązuje się wówczas do ich trwałego usunięcia. Po usunięciu Twoich danych z bazy GPM EMEA, nie będziemy się mogli z Tobą kontaktować, ani przesyłać Ci żadnych informacji związanych z naszą działalnością.

§6.

Reklamacje.

Masz prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszą Polityką Prywatności.

Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres GPM EMEA Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Marchołta 3/41, 31-416 Kraków .

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz treść i podstawę złożenia reklamacji. Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez GPM EMEA.

§7.

Postanowienia końcowe.

GPM EMEA zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach serwisu https://gpm-emea.org/.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, możesz skontaktować się z GPM EMEA, pisząc do nas na adres: GPM EMEA Sp. z o.o., ul. Marchołta 3/41, 31-416 Kraków lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: gpm@gpm-emea.org

Dane zebrane podczas korespondencji pomiędzy Tobą a GPM EMEA  będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie i nie będą udostępnianie osobom trzecim.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności, znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.