Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

Altkom Akademia wprowadza szkolenia PRiSM™ Practitioner do swojej oferty

Altkom Akademia wprowadza szkolenia PRiSM™ Practitioner do swojej oferty

Altkom Akademia oraz GPM EMEA rozpoczęły współpracę. Szkolenia ze zrównoważonego zarządzania projektami PRiSM™ Practitioner są już dostępne w ofercie naszego nowego Partnera. Dlaczego Altkom Akademia wprowadziła szkolenia PRiSM™ Practitioner do swojej oferty? Jakie mają plany rozwojowe w tym zakresie? Rozmawiamy z Natalią Gozdowską – Business Development Director w Altkom Akademii.

 

Dlaczego zdecydowaliście się zostać partnerem GPM EMEA i wprowadzić szkolenia GPM do swojej oferty?

 

Od trzech dekad pilnie śledzimy trendy występujące w świecie biznesu i pomagamy polskim firmom osiągać kompetencyjne oraz organizacyjne standardy na miarę naszych czasów. W ostatnich latach wyraźnie wzrasta powszechna świadomość zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi oraz modelem stałej eksploatacji zasobów naturalnych. W naszym przekonaniu, filozofia stojąca za ofertą edukacyjną Green Project Management trafnie odpowiada na środowiskowe i społeczne problemy, z którymi musimy się mierzyć.

Podejmując współpracę z GPM EMEA, chcemy promować idee zrównoważonego rozwoju oraz przygotować naszych klientów do wyzwań, z którymi i tak prędzej czy później będą musieli się zetknąć. Rośnie presja regulacyjna i społeczna na uwzględnianie zrównoważonych praktyk w strategii i prowadzeniu biznesu oraz redukcji negatywnego wpływu na środowisko. Chcemy by nasi klienci byli przygotowani do odpowiedzi na nowe wymagania.

 

Co jest dla Was ważne w modelu zarządzania projektami opracowanym przez GPM?

 

W Altkom Akademii od dawna dobrze wiemy, że sukces zawodowy oraz biznesowy osiąga się nie tylko dzięki „twardym” zasobom oraz znajomości wiodących technologii. Co najmniej równie istotne są tak zwane kompetencje miękkie i społeczne. Model zarządzania projektami proponowany przez GPM kładzie silny nacisk na wpływ projektu na gospodarkę, ale również na społeczeństwo i środowisko. Pokazuje również, jak uwzględnić te wszystkie obszary na każdym etapie realizacji projektu.

Zrównoważone zarządzanie projektami daje organizacji szereg korzyści, takich jak m.in. ograniczenie ryzyk, redukcję kosztów, optymalizację procesów, lepsze zarządzanie łańcuchem wartości, uwzględnienie zasad ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa w procesach operacyjnych, łatwiejsze pozyskiwanie finansowania inwestycji i działalności, dbałość o pracowników. Wszystko to buduje trwałą przewagę konkurencyjną firmy.

 

Jakie macie plany dotyczące szkoleń i certyfikacji GPM, działań jako parter?

 

Mamy nadzieję, że nasi klienci zainteresują się proponowaną przez nas ofertą. Współpracę  z GPM oraz ideę zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu projektami chcemy aktywnie promować na rynku szkoleniowym. Myślę, że niedługo będzie ona nieodłącznym elementem zarządzania projektami. Warto mieć to na uwadze, planując działania rozwojowe w organizacjach.

 

O rozmówcy:

Natalia Gozdowska – Business Development Director w Altkom Akademii. Odpowiada za zarządzanie zespołami produktowymi, w obszarze szkoleń z zakresu kompetencji społecznych i zarządzania projektami, rozwój oferty szkoleniowej oraz merytoryczne wsparcie zespołu sprzedaży. Od ponad 18 lat współpracuje z firmami i organizacjami w obszarach, związanych z HR, CSR, employer brandingiem, kulturą organizacyjną, realizacją projektów rozwojowych oraz coachingowych.