Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

Studia podyplomowe Lean Green w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Studia podyplomowe Lean Green w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Osoby chcące rozwijać się w obszarze zrównoważonego zarządzaniem i nabyć kompetencje przyszłości już teraz mogą się zapisać na nowe studia podyplomowe. W partnerstwie z GPM EMEA oraz Kaizen Institute Poland powstał nowy kierunek realizowany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. LEAN GREEN – transformacja liderów w kierunku zrównoważonego rozwoju to studia podyplomowe odpowiadające na potrzeby współczesnych managerów oraz wyzwania, przed którymi stoi biznes i świat. Pierwsze zajęcia zaplanowane są na 25 marca 2022 roku.

Czym wyróżnia się nowy kierunek studiów?

 

Studia podyplomowe LEAN GREAN łączą zarządzanie strategiczne z myśleniem projektowym w duchu kaizen i lean oraz zrównoważonego rozwoju. To pierwszy w Polsce tego typu program ukierunkowany na rozwój kompetencji miękkich project managerów oraz uzupełnienie wiedzy specjalistycznej niezbędnych do zarządzania projektami i przeprowadzania zmian we współczesnym, niestabilnym świecie.

Absolwenci będą potrafili działać na rzecz długofalowego rozwoju organizacji. Poznają najnowsze koncepcje zarządzania, a także nauczą się budować trwałą przewagę konkurencyjną w oparciu o innowacje, nowe modele biznesowe, rozwój produktów i usług.

Studia w pełni odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na menedżerów i specjalistów w obszarze zrównoważonego rozwoju, łączących sprawdzone praktyki biznesowe z elementami ESG w strategiach, projektach i bieżących działaniach. Jednocześnie program studiów LEAN GREEN spełnia oczekiwania akcjonariuszy, instytucji finansowych oraz wymogi prawne Unii Europejskiej.

 

Dlaczego warto ukończyć studia podyplomowe LEAN GREEN?

 

Jest to pierwszy na polskim rynku program studiów łączący obszary zrównoważonego rozwoju, zarządzania projektami, transformacji kaizen i filozofii lean. Dostosowany do najnowszych, światowych trendów zarządzania. Wykładowcy, konsultanci oraz trenerzy to kadra wykwalifikowanych praktyków z wieloletnim doświadczeniem, także międzynarodowym.

Absolwenci studiów LEAN GREAN mają możliwość uzyskania, oprócz dyplomu ukończenia studiów, także międzynarodowych certyfikatów: GPM-b™️ wydawany przez Green Project Management oraz Certyfikat Kaizen Coach sygnowany przez Kaizen Institute.

 

Jakie korzyści dają studia LEAN GREEN studentom?

 

Przede wszystkim kształtują „liderów przyszłości”, posiadających umiejętności przywódcze i zarządcze odpowiadające na wyzwania współczesnego świata. Dzięki tym studiom absolwenci zrozumieją ideę ciągłego doskonalenia w duchu kaizen/ lean oraz będą wiedzieli jak ją wykorzystać w strategii działania organizacji. Program studiów LEAN GREEN uwzględnia także pogłębianie wiedzy z zadań i wymagań stawianych trenerowi kaizen.

Studenci nauczą się nadzorować projekty wdrożeniowe z obszaru ciągłego doskonalenia z uwzględnieniem ich wpływu na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Będą wiedzieli również jak zidentyfikować oraz zastosować w strategii organizacji i projektach czynniki zrównoważonego rozwoju.

Absolwenci posiądą usystematyzowaną i pogłębioną wiedzę na temat technik i metod zarządzania projektami oraz podejścia lean. Nauczą się także patrzeć na projekt, swoją organizację oraz sposoby zarządzania nimi uwzględniając perspektywę zrównoważonego rozwoju. Będą jednocześnie świadomi korzyści płynących ze stosowania metodyki zarządzania projektami PRiSM™️ oraz przygotują się do zdania z pozytywnym wynikiem egzaminu certyfikatu GPM-b™️.

 

Jakie korzyści niesie program LEAN GREEN dla pracodawców?

 

Koncentracja na długofalowym wzroście i budowie trwałej przewagi konkurencyjnej jest kluczowa z perspektywy rozwoju organizacji. Absolwenci studiów podyplomowych LEAN GREEN będą posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne do działań związanych z budową i rozwojem nowoczesnej organizacji.

Warto zainwestować w rozwój kompetencji pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie projektami, a także w kształtowanie strategii organizacji, pokrywając koszt studiów LEAN GREEN. Podczas zajęć studenci nauczą się nie tylko inaczej patrzeć na rynki, szanse i możliwości, ale także przekształcać plany w konkretne działania.

Absolwenci tych studiów staną się liderami i ambasadorami przedsiębiorstw, instytucji i innego rodzaju organizacji. Ich otwartość oraz umiejętność sprzedawania i prezentowania nowych pomysłów przełoży się na wymierne korzyści biznesowej dla reprezentowanego podmiotu.

 

Jak zapisać się na studia podyplomowe LEAN GREEN?

 

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację online w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH.

Osoby zainteresowane nowym kierunkiem studiów podyplomowych Lean Green – transformacja liderów w kierunku zrównoważonego rozwoju, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rejestracji oraz programem studiów dostępnymi na stronie internetowej SGH.

Na wszystkie pytania uzyskacie odpowiedź kontaktując się z Karoliną Nivette – telefonicznie pod numerem (22) 564 93 49 lub mailowo wysyłając wiadomość e-mail na adres knivet@sgh.waw.pl.