Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

Porozumienie o współpracy z Akademią WSB

Porozumienie o współpracy z Akademią WSB

Z przyjemnością informujemy o zawarciu umowy o współpracy pomiędzy GPM EMEA oraz Akademią WSB w dniu 27 kwietnia 2021 roku. Tworzy ono dla Partnerów podstawę dla realizacji wspólnych inicjatyw promujących i rozwijających koncepcję zrównoważonego zarządzania projektami, w tym poprzez opracowanie programów studiów, szkoleń i kursów wykorzystywanych w procesie dydaktycznym Akademii.

 

Jakie wspólne działania planujemy?

 

W ramach zawartego partnerstwa GPM EMEA oraz Akademia WSB planują przede wszystkim wspólną realizację przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i badawczo-rozwojowych. Studenci i słuchacze Uczelni zyskają dostęp do zintegrowanego podejścia do zarządzania projektami z uwzględnieniem zrównoważonych praktyk, czyli Green Project Management. Partnerstwo otwiera również drogę do realizacji praktyk zawodowych przez studentów Akademii WSB we współpracy z GPM EMEA.

Ponadto eksperci związani z GPM EME będą współpracować z kadrą dydaktyczną Akademii WSB w zakresie tworzenia specjalności i programów studiów wyższych oraz podyplomowych, szkoleń, a także kursów. Będą one uwzględniać w programie kompleksową metodykę PRiSM™ (Projects integrating Sustainable Methods) oraz Standard P5 stworzone przez GPM Global.

Umożliwi to studentom Akademii WSB certyfikację GPM-b na wybranych programach studiów. Dzięki temu dostęp do narzędzi umożliwiających świadome i zrównoważone zarządzanie projektami stanie się powszechniejszy. Partnerzy planują również organizację wspólnych wydarzeń – konferencji i seminariów.

 

 

Dlaczego GPM EMEA stawia na współpracę z uczelniami wyższymi?

 

Jako przedstawiciel międzynarodowej organizacji GPM Global, działamy aktywnie na rzecz zrównoważonego podejścia do zarządzania projektami na terenie państw położonych w Europie, krajach Bliskiego Wschodu i Afryce. Stopniowo planujemy budowanie partnerstw z kolejnymi uczelniami wyższymi z krajów tego regionu. Tworzymy w ten sposób przestrzeń do wymiany wiedzy, dobrych praktyk i realizacji przedsięwzięć o szerokim, regionalnym a nawet globalnym zasięgu.

Jak podkreśla Ewa Palarczyk, Prezes Zarządu GPM EMEA:

Jesteśmy przekonani, że upowszechnianie odpowiedzialnego podejścia do zarządzania projektami, które uwzględnia zrównoważone praktyki, wymaga budowania świadomości u kolejnych pokoleń dyrektorów, managerów i pracowników. Współpraca GPM EMEA z uczelniami wyższymi to ważny krok w tym kierunku.

Dziękuję Rektor Akademii WSB dr hab. Zdzisławie Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB oraz całemu zespołowi za otwartość na współpracę i życzę nam wspólnie wielu sukcesów.