Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

Nowy Standard P5 wersja 2.0.

Nowy Standard P5 wersja 2.0.

Globalne zmiany społeczne i środowiskowe wyznaczają kierunek działań biznesowych, które w długofalowej perspektywie mają zapewnić dobrą jakość życia dla obecnych i przyszłych pokoleń. Standard P5 wersja 2.0 zawiera wskazówki i narzędzia dotyczące integracji kwestii środowiskowych, społecznych i ekonomicznych z działaniami projektowymi oraz ich wynikiem rozpatrywanym z perspektywy długofalowej.

 

Czym jest Standard P5?

 

Dokument opracowała międzynarodowa organizacja GPM Global, by umożliwić sponsorom oraz kierownikom projektów efektywne prowadzenie przedsięwzięć, które sprostają aktualnym globalnym wyzwaniom, oraz przyczynią się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Standard P5 dostarcza wskazówek, jak oraz dlaczego warto wdrożyć do systemów zarządzania projektami, elementy zrównoważonego rozwoju.

 

Nowa wersja dokumentu uwzględnia aktualne problemy i wyzwania, które stoją przed nami w XXI wieku. Pozostając w zgodzie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, kładzie znacznie większy nacisk na m.in.  współpracę, lokalne dziedzictwo, zieloną energię, ekonomie obiegu zamkniętego czy etyczny łańcuch wartości umożliwiając kadrze zarządzającej oraz kierownikom projektów podjęcie działań innowacyjnych i osiągniecie długofalowych korzyści biznesowych.

 

Standard ten został już pobrany ponad 500 000 razy i zastosowany niemal we wszystkich krajach, także w Polsce. Jako przedstawiciele organizacji GPM Global, zauważamy znaczny wzrost zainteresowania tematem zrównoważonego zarządzania projektami na naszym rodzimym rynku. Chcąc zapewnić polskim przedsiębiorcom dostęp do najnowszych rozwiązań i dobrych praktyk z zakresu zrównoważonego zarządzania projektami, podjęliśmy się przetłumaczenia Standardu P5 2.0 na język polski.

 

Dlaczego warto poznać i wdrożyć Standard P5 2.0?

 

W przedmowie edycji polskiej Standardu P5 2.0 współautorka tłumaczenia, Prezes Zarządu GPM EMEA Ewa Palarczyk nawiązała do merytorycznego wsparcia, jakie zapewnia dokument:

 

Oddajemy w Państwa ręce globalny standard, który systematyzuje potencjalne obszary wpływu projektu – jego produktów i procesów projektowych na środowisko, ludzi i gospodarkę – począwszy od analizy łańcucha dostaw materiałów i usług wykorzystywanych przez projekt, poprzez zużywanie zasobów, aż po utylizację produktów i odpadów wytwarzanych w ramach projektu. To wszystko przy zachowaniu zasady zwiększania konkurencyjności i tworzenia wartości dodanej dla organizacji.

 

Standard P5 pozwala w jasny i czytelny sposób ocenić, jak realizowany projekt wpisuje się w Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a także jak te cele zaimplementować i monitorować. Pokazuje wymierne korzyści stosowania standardu w poszczególnych obszarach oraz kompetencje, które pozwala zbudować.

 

Wartość merytoryczną oraz dydaktyczną Nowego Standardu P5 2.0 docenił w recenzji dr hab. Emil Bukłaha, Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pan Profesor napisał:

 

Niniejsza publikacja w sposób czytelny i kompleksowy opisuje standard GPM P5, a poprzez liczne powiązania między zarządzaniem projektami i zrównoważonym rozwojem (w tym celami SDGs) uzasadnia istotność i aktualność podejmowanej przez autorów problematyki, również w ujęciu ogólnospołecznym. Pozwala również przygotować czytelnika do podstaw międzynarodowej certyfikacji z tego zakresu.

 

Niniejsze opracowanie jest adresowane przede wszystkim do praktyków zarządzania projektami, chcących włączyć zagadnienia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej do realizowanych przedsięwzięć. Może być również wykorzystywane w działalności dydaktycznej i naukowej.

 

Zespół redakcyjny polskiej wersji językowej stanowili Ewa Bednarczyk, Tomasz Leśniowski oraz Ewa Palarczyk. Dokument można pobrać bezpłatnie na stronie internetowej GPM Global. Zachęcamy do zapoznania się ze Standardem P5 2.0, ponieważ w jasny i zrozumiały sposób wspiera wdrożenie podejścia GPM w przedsiębiorstwach i organizacjach.