Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

Pierwsze szkolenie Train the Trainer

Pierwsze szkolenie Train the Trainer

Za nami pierwsze szkolenie Train The Trainer (TTT) skierowane do trenerów, przedstawicieli biznesu i uczelni wyższych, w celu poszerzenia grona Autoryzowanych Jednostek Szkoleniowych (ATO). Wzięła w nim udział grupa jedenastu osób, które zdobywały umiejętności i wiedzę w zakresie stosowania zrównoważonych metod w zarządzaniu projektami. Już za kilka tygodni to oni będą przygotowywać Project Managerów oraz ich zespoły projektowe do egzaminu GPM-b™.

 

Szkolenia TTT realizowane przez GPM EMEA

 

Pierwsza grupa  spotkała się podczas szkolenia online w dniach 12-13 oraz 15 lutego 2021 roku. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele firm szkoleniowych pm2pm sp. z o.o., Kalatea sp. z o.o, reprezentanci biznesu oraz uczelni wyższych: Politechniki Rzeszowskiej oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Szkolenie poprowadzili wspólnie Tomasz Leśniowski oraz Przemysław Domański.

 

Train the Trainer realizowane przez GPM EMEA to jedyne takie szkolenie na polskim rynku, przygotowujące do prowadzenia warsztatów PRiSM Practitioner oraz podejścia do egzaminu GPM-b™. Kierujemy je do doświadczonych ekspertów, trenerów zarządzania projektami, którzy chcą wzbogacić oferty o nowoczesne szkolenia wpisujące się w obecne trendy. Do udziału zapraszamy również pracowników uczelni wyższych, by wspierać ich we wdrażaniu dobrych praktyk z zakresu CSR oraz we wprowadzeniu zrównoważonego rozwoju w programy nauczania.

 

Program szkolenia obejmuje:

  • Przygotowanie merytoryczne do egzaminu GPM-b™.
  • Wskazówki oraz narzędzia szkoleniowe dla przyszłych Autoryzowanych Jednostek Szkoleniowych (ATO).

 

 

Trzy dni intensywnego szkolenia – zakończone egzaminem – to praktyczna wiedza na temat zrównoważonego zarządzania projektami oraz mnóstwo wskazówek i narzędzi szkoleniowych dla przyszłych trenerów. Klarowny podział na moduły oraz praca warsztatowa pozwalają usystematyzować wiedzę zdobytą podczas szkolenia. Dzięki zastosowaniu metodyki PRiSM oraz Standardu P5 włączenie celów zrównoważonego rozwoju do klasycznego zarządzania projektami staje się uniwersalne i osiągalne niezależnie od typu organizacji. Uczestnicy szkolenia otrzymują wskazówki, jak określać i mierzyć skuteczność realizacji SDGs w projektach. Dzięki temu możemy dalej szkolić, jak skutecznie zarządzać wpływem projektów w wymiarze społecznym, środowiskowym i gospodarczym.

Katarzyna Gajus-Wyrwicz, My Impact

 

Każdy ATO otrzymuje pakiet materiałów, które pozwolą szybko rozpocząć prowadzenie szkoleń: przewodnik dla trenera, prezentację ppt oraz zestaw ćwiczeń. Udostępniamy również materiały merytoryczne: podręcznik oraz nowo wydaną wersję Standardu P5 2.0. Ponadto, uczestnicy  podchodzą do egzaminu GPM-b™. Wszystkie osoby biorące udział w tej edycji szkolenia otrzymały pozytywny wynik.

 

Opinie o pierwszym szkoleniu TTT

 

O Train The Trainer pozytywnie wypowiedzieli się również inni uczestnicy, od których otrzymaliśmy referencje:

 

Zrównoważone zarządzanie dla wielu menagerów wydaje się bardzo teoretyczne i odległe od realnych problemów organizacji, procesów i projektów. Metodyka PRiSM (PRojects Integrating Sustainable Methods) daje na to jednoznaczną odpowiedz ukazując kompleksowe podejście, metody i narzędzia, które umożliwiają wdrożenie najnowszych standardów zarządzania. Każdy manager, szczególnie Project Manager musi odpowiednio rozumieć i umieć zastosować w praktyce zrównoważone podejście do zarządzania.

Czuję się nadzwyczajnie wyróżniony mogąc jako jeden z pierwszych w Polsce zapoznać się z metodyką PRiSM i uzyskać certyfikat GPM -b. Ważny temat, inspirujący trenerzy, ponadprzeciętne szkolenie. Ten certyfikat staje się „must have” w katalogu kwalifikacji każdego managera.

Michał Karlikowski, Kalatea Sp. z o.o.

 

Szkolenie w zakresie zarządzania projektami w zrównoważony sposób wyszło poza moje oczekiwania. Aktualnie zastanawiam się nie tylko nad skutecznym zarządzaniem projektami, ale również nad tym, że można robić to w sposób, który choć trochę wpłynie pozytywnie na naszą planetę oraz społeczeństwo. W dzisiejszym świecie – niezbędna wiedza.

Bartosz Kostecki, trener pm2pm. sp. z o.o.

 

Pozytywnie oceniam szkolenie z zakresu Zrównoważonego Zarządzania Projektami, zarówno pod kątem użyteczności zdobytej wiedzy jak i sposobu jego prowadzenia, doboru narzędzi i kwalifikacji trenerów. Udział w szkoleniu pozwolił mi powiązać dwa używane dotychczas zakresy wiedzy i działań tj. zarządzanie projektami z problematyką zrównoważonego rozwoju, co będzie przydatne w zakresie opracowywania i wdrażania projektów UE. Jako trener miałem okazję zapoznać się z nowym narzędziem szkoleniowym oraz poszerzyć wiedzę dotycząca sposobu i technik prowadzenia szkoleń. Zatem szkolenie jest w mojej ocenie godne polecenia.

Michał Komorek, Kalatea Sp. z o.o.

 

Bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Doskonała i przyjazna atmosfera, dobra komunikacja z prowadzącymi, którzy w interesujący (pasjonujący) sposób opowiadają o tematyce szkolenia. Prowadzący są kompetentni z zakresu prezentowanego przez siebie materiału. Czas i sposób realizowanych zajęć dostosowany do tematyki szkolenia. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu miałam możliwość poznania wielu interesujących ludzi. Zdobyta i usystematyzowana wiedza teoretyczna i praktyczna pozwoliła na przygotowanie do egzaminu, podniesienie swoich kwalifikacji oraz rozwój zawodowy.

dr Jolanta Stec-Rusiecka, Politechnika Rzeszowska

 

Kolejny termin Train the Trainer

 

Na kolejną edycję szkolenia zapraszamy w dniach 17, 19 oraz 20 kwietnia 2021. Już teraz zachęcamy do udziału wszystkie firmy zainteresowane podjęciem współpracy i podpisaniem umowy ATO. Szczegółowe informacje znajdują się na podstronie Akredytacja.