Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

GPM EMEA

GPM EMEA

Po kilku miesiącach przygotowań możemy już oficjalnie poinformować o powstaniu GPM EMEA – zrzeszającej Autoryzowane Jednostki Szkoleniowe (ATO) działające na rzecz zrównoważonego rozwoju (GPM). Naszym celem jest zapewnienie dostępu do szkoleń oraz międzynarodowego systemu certyfikacji dla osób indywidualnych, pragnących zarządzać projektami w zrównoważony sposób na terenie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

 

Czym zajmuje się GPM EMEA?

 

GPM EMEA jest przedstawicielem światowej organizacji GPM Global, która aktywnie promuje i wspiera zrównoważone podejście do zarządzania projektami. Współtworząc tę międzynarodową inicjatywę dążymy do zapewnienia dostępu do systemu profesjonalnych szkoleń oraz trzy-stopniowej certyfikacji. Działania te realizujemy wspólnie z partnerami z państw położonych w Europie, krajach Bliskiego Wschodu i Afryce.

 

Ofertę programów szkoleniowych i systemów certyfikacji GPM EMEA kierujemy zarówno do osób indywidualnych, jaki i organizacji. Poprzez sieć naszych parterów kształcimy profesjonalną kadrę gotową do osiągania lepszych wyników w zrównoważony sposób, co niewątpliwie przyczynia się do ograniczania ryzyka na poziomie projektu z punktu widzenia ochrony środowiska, społeczeństwa i gospodarki. Ponadto, wspieramy uczelnie wyższe we wdrażaniu dobrych praktyk z zakresu CSR oraz we wprowadzeniu zrównoważonego rozwoju w programy nauczania.

 

Czym jest sieć partnerów ATO?

 

Naszymi partnerami są Autoryzowane Jednostki Szkoleniowe (ATO) – doświadczeni eksperci, trenerzy zarządzania projektami posiadający wiedzę i kompetencje z zakresu zrównoważonego zarządzania projektami potwierdzone certyfikatem GPM-b™ lub wyższym.

 

W ramach autorskiego modelu współpracy, każdemu z trenerów oferujemy dostęp do profesjonalnego szkolenia Train The Trainers (TTT), które przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego GPM-b™. Co więcej, zapewniamy wsparcie i materiały merytoryczne, a także pomoc w zakresie promocji oraz sprzedaży szkoleń i certyfikacji.

 

O założycielach GPM EMEA

 

Założycielami a jednocześnie pomysłodawcami GPM EMEA są Ewa Palarczyk, Prezes Zarządu oraz Tomasz Leśniowski, który objął funkcję Wiceprezesa Zarządu. Zarówno Ewa, jak i Tomasz to eksperci i praktycy w zakresie zarządzania projektami. Posiadają wieloletnie doświadczenie projektowe i menadżerskie, poparte międzynarodowymi certyfikatami.

Ewa Palarczyk jest doświadczonym project i portfolio managerem, specjalizuje się w przeprowadzaniu zmian organizacyjnych, tworzeniu, operacjonalizacji, wdrażania i monitorowania strategii oraz modelowania procesów. Jest również asesorem międzynarodowej i krajowej nagrody IPMA na najlepiej zarządzany projekt. Natomiast Tomasz Leśniowski posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie tworzenia i zarządzania projektami organizacyjnymi, inwestycyjnymi, doradczymi i szkoleniowymi. Jest autoryzowanym Trenerem Zarządzania Projektami IPMA Polska oraz Prezesem Zarządu IPMA Polska.