Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

Zrównoważony rozwój: Altkom Akademia nowym Akredytowanym Partnerem Szkoleniowym GPM

Zrównoważony rozwój: Altkom Akademia nowym Akredytowanym Partnerem Szkoleniowym GPM

W 2021 roku Altkom Akademia nawiązała współpracę z GPM EMEA i wprowadziła do swojej oferty szkolenia z zakresu zrównoważonego zarządzania projektami PRiSM™ Practitioner. Ten krok stanowił ważny punkt w promowaniu wiedzy na temat wdrażania zrównoważonych praktyk w zarządzaniu projektami, zgodnie z podejściem Green Project Management. Rosnące zapotrzebowanie na realizację projektów, które mają pozytywny lub neutralny wpływ na otoczenie, skłoniły Altkom do dostarczenia na rynek kompleksowych szkoleń z tego obszaru. Niedawno firma została Akredytowanym Partnerem Szkoleniowym (Accredited Training Partner) GPM.

W poniższym artykule przytaczamy wypowiedzi Macieja Hawrusa (Product and Business Manager Altkom Akademia), Natalii Gozdowskiej (Business Development Director Altkom Akademia) oraz Ewy Bednarczyk (Prezes GPM EMEA). Zapraszamy do lektury.

 

Nowe szkolenia Altkom Akademii przy współpracy GPM EMEA

 

To już trzeci rok owocnej współpracy Altkom Akademii i GPM EMEA. Obie organizacje skutecznie realizują swoje cele, edukując coraz większą liczbę osób, które chcą zarządzać projektami w sposób zrównoważony oraz planują wdrożyć system zrównoważonego zarządzania projektami w swoich firmach. W dzisiejszym świecie rynek stawia spore wyzwania związane z odpowiedzialnością społeczną i środowiskową. Kraje zaostrzają przepisy, aby zniwelować negatywne czynniki wpływające na otoczenie. Konieczność raportowania ESG może być wyzwaniem dla wielu przedsiębiorstw. Szkolenia z obszaru GPM mają na celu zwiększenie świadomości na temat metod zarządzania tym obszarem i są w pełni dostosowane do aktualnych potrzeb świata i gospodarki.

Dodanie do naszej oferty szkoleń z obszaru wspierającego ESG było dla nas naturalnym krokiem, z uwagi na rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej w biznesie. Wiele krajów wprowadza coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju i raportowania, co sprawia, że podnoszenie kompetencji w tym obszarze oraz umiejętność efektywnej implementacji strategii ESG stają się niezbędne dla zapewnienia zgodności i unikania sankcji – Maciej Hawrus (Altkom Akademia)

Co ciekawe, coraz częściej sami inwestorzy oczekują od firm nie tylko zysków, ale również odpowiedzialnego postępowania wobec środowiska, społeczeństwa i etyki korporacyjnej. Jest to również istotny czynnik dla konsumentów przy wyborze produktów, czy usług. Wdrożenie strategii ESG stało się zatem kluczowym aspektem dla firm, dążących do stabilnego rozwoju, a zarazem zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku. Szkolenia oraz potwierdzone certyfikacją wiedza i umiejętności mogą pomóc organizacjom w zrozumieniu kwestii ESG i odpowiednim zarządzaniu nimi w portfelu swoich projektów, a także w identyfikacji i odpowiedzi na ryzyka związane ze zmianami klimatycznymi, prawami człowieka, zarządzaniem korporacyjnym i innymi aspektami, które mogą wpływać na trwałość i stabilność biznesu.

To, na co warto jeszcze zwrócić uwagę to współczesne wymagania dotyczące posiadania określonych kompetencji w środowisku zawodowym. Pracownik, który jest wyposażony w umiejętności szybkiej identyfikacji ryzyk, obszarów do udoskonalenia uwzględniających zrównoważony rozwój oraz zarządzania nimi jest ceniony w niemal każdej organizacji. W związku z tym inwestycja w szkolenia Green Project Management pomaga przystosować się do nowych wyzwań, a certyfikacja GPM-b™ potwierdza zdobytą wiedzę.

 

GPM EMEA o Altkom Akademii

 

Współpraca między GPM EMEA a Altkom Akademią to możliwość rozwoju i promocji dla obu organizacji. Propagowanie zasad zrównanego rozwoju i odpowiedzialnego zarządzania projektami jest ważne dla obu organizacji i to właśnie te wspólne wartości są kluczowe w ich współpracy. Każda z nich stawia na skuteczne dostosowywanie programów szkoleń certyfikujących do rosnących wymagań rynku i klientów.

Altkom ma ugruntowaną pozycję na rynku szkoleniowym i biznesowym, co pozwala im dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Jak podkreśla Ewa Bednarczyk – Prezes GPM EMEA:

Współpraca z Altkom Akademią to także możliwość poszerzenia naszej obecności na rynku, zarówno pod względem geograficznym, jak i sektorowym. Ich lokalna obecność i znajomość specyfiki regionalnej (obszar EMEA) oraz branżowej może być cennym wsparciem w naszych wysiłkach na rzecz promocji zrównoważonego zarządzania projektami – Ewa Bednarczyk (GPM EMEA)

 

 

Podejście Green Project Management i oferta szkoleniowa

 

Unikalność podejścia Green Project Management polega na tym, że nie traktuje zrównoważonego rozwoju jako opcjonalnego obszaru lub ograniczenia, ale jako integralną część procesu zarządzania projektami, począwszy od zaplanowania działań, skończywszy na realizacji i dostarczeniu określonych celów. GPM przyczynia się do kreowania nowych wartości dla biznesu, społeczeństwa i środowiska. Kadra zarządzająca oraz kierownicy projektów mają możliwość każdorazowej oceny wpływu projektu na tzw. potrójną linię przewodnią: ekonomię, społeczeństwo oraz środowisko. Ocena wpływu według standardu P5 dokonywana jest na wszystkich etapach cyklu życia przedsięwzięcia, w tym jego długoterminowych skutków. To, co wyróżnia dane podejście to konieczność spojrzenia na realizowane przedsięwzięcie z szerszej oraz dłuższej perspektywy. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą dokonać usprawnień w  obszarze zarządzania zasobami, zmniejszyć odpady i emisję, wprowadzać innowacje, oraz budować odpowiedzialne relacje z szeroko pojętymi interesariuszami.

Altkom Akademia oferuje wsparcie klientom na każdym etapie warsztatów. Dzięki wysokiej jakości szkoleniom, firmy przygotowujące się do certyfikacji GPM-b™ z Altkom mogą skutecznie wdrażać sprawdzone praktyki do swoich organizacji.

 

Korzyści ze szkolenia oraz certyfikacja GPM-b™

 

Przygotowanie do certyfikacji GPM-b™ umożliwia uczestnikom szkoleń zdobycie wielu cennych umiejętności. Korzyści z udziału w szkoleniu przekładają się na znaczący wzrost kompetencji, które są obecnie cenione na rynku. Każda osoba aktywnie uczestnicząca w zajęciach ma możliwość pełnego zrozumienia zasad zrównoważonego rozwoju oraz poznania sposobów ich implementacji w procesach zarządzania projektami w firmie. Należy zauważyć, że koncepcja Green Project Management ma wpływ na wartość projektu, aby był on opłacalny, a także zgodny ze standardami społecznymi i środowiskowymi.

Oprócz wspomnianych walorów szkoleniowych uczestnicy mogą liczyć na:

  • Dostęp do narzędzi i technik do oceny projektu. Umożliwia to pomiar wpływu na środowisko naturalne i społeczeństwo w odstępie krótko- i długoterminowym.
  • Przygotowanie do identyfikacji, analizy i zarządzania ryzykiem związanym z aspektami środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi projektu.
  • Zdobycie wiedzy na temat wskaźników KPIs, które pozwolą określać i mierzyć wszystkie aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem. Dzięki opracowanym raportom firma ma możliwość kontrolowania i obserwacji wpływu projektu na środowisko i społeczeństwo.
  • Burzę mózgów, która zachęca do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w kontekście realizowania celów projektu, uwzględniając minimalizację negatywnego wpływu na otoczenie.

Uzyskany certyfikat po zdaniu egzaminu to wartość, która jest w pełni mierzalna. Jest to potwierdzenie zdobytych kwalifikacji, które można uwzględnić w CV. Z pewnością spotka się ono z uznaniem w środowisku biznesowym. Profesjonaliści posiadający certyfikat GPM-b™ mogą skuteczniej przyczynić się do osiągnięcia celów organizacji poprzez wdrażanie zrównoważonych praktyk, które wspierają oszczędność kosztów, poprawę reputacji i zwiększenie innowacyjności.

 

Przyszłość Altkom Akademii i GPM EMEA

 

Kolejne lata partnerstwa Altkom Akademii i GPM EMEA przynoszą coraz bardziej zauważalne efekty dla obu organizacji oraz ich klientów. Od momentu rozpoczęcia współpracy, Partnerzy stale doskonalą swoją ofertę, dostosowując się do rosnących oczekiwań klientów. Nie ogranicza się ona jedynie do świadczenia usług szkoleniowych. Oba podmioty aktywnie uczestniczą w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają klientom szybciej przyswoić wiedzę i skutecznie wdrażać zrównoważone praktyki.

Altkom Akademia planuje w przyszłości przeprowadzić wywiady w formie webinarów, które mają na celu uświadomić tematykę szkoleń potencjalnym uczestnikom. Dzięki temu każdy z nich otrzyma informację, jak wykorzystać zdobytą wiedzę w środowisku zawodowym. Aby dotrzeć do szerokiego grona odbiorców — firma Altkom wprowadziła również do swojej oferty kurs e-learningowy GPM EMEA. Taka forma zajęć umożliwia naukę w dowolnym miejscu na świecie i porze.

Z GPM współpracujemy już od kilku lat a rynek szkoleń w tym obszarze rozwija się, zatem decyzja o wejściu we współpracę jako Akredytowany Partner Szkoleniowy była dla nas naturalną konsekwencją tych działań. Liczymy też na jeszcze bardziej efektywną współpracę wspomina Natalia Gozdowska (Altkom Akademia)

 

 

Podsumowanie

 

Zrównoważone podejście do zarządzania projektami zgodnie z zasadami GPM staje się nieodłącznym elementem strategii biznesowych organizacji na całym świecie. Rozwój kompetencji w tej dziedzinie coraz częściej wpływa na budowanie trwałych relacji z klientami oraz kreowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez tworzenie unikatowych wartości, które mają znaczący wpływ na otaczający świat. Altkom Akademia dołączyła do Akredytowanych Partnerów Szkoleniowych GPM, co potwierdza ścisłą współpracę z GPM EMEA oraz wysoką jakość, oferowanych przez firmę szkoleń z zakresu zrównoważonego zarządzania projektami. Dzięki temu uczestnicy mają możliwość potwierdzenia swoich umiejętności na międzynarodowym rynku.