Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

Porozumienie o współpracy z SGH

Porozumienie o współpracy z SGH

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż 2 marca 2021 roku zawarta została umowa o współpracy pomiędzy GPM Global i GPM EMEA oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Celem porozumienia jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego SGH oraz potencjału i pozycji GPM do wspólnych działań służących rozwojowi zrównoważonego zarządzania projektami poprzez powiązanie nauki z praktyką.

Nawiązanie współpracy to jedna z pierwszych inicjatyw powstałej w tym roku spółki GPM EMEA. Działamy aktywnie na rzecz zrównoważonego podejścia do zarządzania projektami na terenie państw położonych w Europie, krajach Bliskiego Wschodu i Afryce.

 

Co będziemy wspólnie robić?

 

W ramach porozumienia ustalono, iż zagadnienia zrównoważonego zarządzania projektami, w tym stworzonego przez GPM Global standardu P5 oraz metodyki PRiSM™ zostaną włączone do programu merytorycznego studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami w SGH. Będą także promowane w formie prac dyplomowych i prac naukowo-badawczych.

 

GPM Global, GPM EMEA oraz SGH będą również realizować wspólne projekty badawcze, rozwojowe i konsultacyjne służące promowaniu i wykorzystaniu zrównoważonego zarządzania projektami opartego o standard P5 oraz metodykę PRiSM™. Współpraca będzie realizowana w Polsce i poza jej granicami, w szczególności na obszarze działania GPM EMEA, tj. w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, m.in. poprzez publikacje i współpracę z ośrodkami badawczo-naukowymi. Podejmowane działania mają służyć rozwojowi zrównoważonego zarządzania projektami, w tym standardów, narzędzi i metodyk.

 

Dlaczego współpracujemy z uczelniami wyższymi?

 

GPM EMEA dąży do zapewnienia osobom indywidualnym dostępu do szkoleń oraz międzynarodowego systemu certyfikacji Green Project Management. W tym celu tworzy sieć partnerów, Autoryzowanych Jednostek Szkoleniowych, które będą kształcić profesjonalistów. Zależy nam jednak by koncepcja zrównoważonego zarządzania projektami opracowana przez GPM Global była także dostępna w ramach kształcenia na uczelniach wyższych. Zarówno jako element programu studiów podyplomowych, ale przede wszystkim studiów dziennych i zaocznych.

 

Jest bowiem niezwykle ważne, by przyszli managerowie, którzy dopiero rozpoczynają swoje kariery, mieli świadomość znaczenia zrównoważonego zarządzania. Powinni poznać dostępny standard i narzędzia, które będą mogli wykorzystywać w przyszłej pracy. Takie podejście umożliwi bowiem nie tylko upowszechnienie idei świadomego i zrównoważonego zarządzania projektami, ale jej wdrożenie w różnych organizacjach poprzez wykształconych profesjonalistów.

 

Jednocześnie współpraca z doświadczonymi naukowcami i pracownikami uczelni wyższych, takich jak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, pomoże optymalizować i ulepszać wykorzystanie standardu P5 i metodyki PRiSM™. Będzie to możliwe poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, rozwojowych i konsultacyjnych.